Titanium dioxide

Gebruik van E171

Vanaf 7 augustus 2022 is het gebruik van het additief E171 verboden.

Beste klant

Gelieve hieronder extra informatie omtrent het verbod op E171 terug te vinden.

Wat?

E171 of titaandioxide is een kleurstof, die wordt gebruikt om levensmiddelen een witte of andere, ondoorzichtige kleur te bezorgen.

Waarom?

E171 wordt niet meer veilig geacht als levensmiddelenadditief.

Wanneer?

Vanaf 7 augustus 2022 mogen producten die titaandioxide bevatten, niet meer verder verwerkt of verkocht worden.

Voorbeeld

Het is zo dat chocoladedecoraties, pasta’s, kleurstoffen,… die E171 bevatten, na 7 augustus niet meer gebruikt mogen worden om gebak af te werken. Mogelijks zal deze verordening bijgevolg eveneens een invloed hebben op uw recepten.

Uitzondering

B2C producten (bv. gebak dat rechtstreeks aan de consument wordt verkocht) die voor 7 augustus geproduceerd werden, mogen nog in handel blijven en dus verkocht en geconsumeerd worden tot einde houdbaarheid

Extra info

Vanaf 7 augustus 2022 mogen producten die titaandioxide bevatten, niet meer verder verwerkt of verkocht worden.

Om onduidelijkheden te vermijden werd bij Ranson de keuze gemaakt om vanaf 1 juli 2022 deze goederen niet meer te verkopen. Goederen die E171 bevatten die voor deze datum geleverd werden, zullen niet retour genomen worden.

Onlangs heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid haar veiligheidsbeoordeling van het levensmiddelenadditief titaandioxide E171 geactualiseerd. E171 is een kleurstof, die wordt gebruikt om levensmiddelen een witte of andere, ondoorzichtige kleur te bezorgen. Na bestudering van alle relevante beschikbare wetenschappelijke gegevens concludeerde de EFSA dat een gevaar voor genotoxiciteit van TiO2-deeltjes niet kan worden uitgesloten. Op grond van deze bezorgdheid achten de deskundigen van de EFSA titaniumdioxide niet langer veilig bij gebruik als levensmiddelenadditief.

Naar aanleiding hiervan heeft de Europese Commissie Verordening (EU) 2022/63 gepubliceerd om E171 als levensmiddelenadditief te schrappen. Deze verordening is in werking getreden op 7 februari 2022. Alle producten die E171 bevatten mogen nog tot en met 7 augustus 2022 verkocht worden. Na 7 augustus 2022 mogen producten die titaandioxide bevatten niet meer verder verwerkt of verkocht worden.
Het is bijvoorbeeld zo dat chocoladedecoraties, pasta’s, kleurstoffen,… die E171 bevatten, na 7 augustus niet meer gebruikt mogen worden om gebak af te werken. Mogelijks zal deze verordening bijgevolg eveneens een invloed hebben op uw recepten.

Belangrijk om op te merken is dat er bij de inwerkingtreding in augustus een onderscheid gemaakt wordt tussen de B2B en B2C producten. B2C producten (bv. gebak dat rechtstreeks aan de consument wordt verkocht) die voor 7 augustus geproduceerd werden, mogen nog in handel blijven en dus verkocht en geconsumeerd worden tot einde houdbaarheid.

Wij zijn al even bezig met het herbekijken van ons gamma om ervoor te zorgen dat er, voor de producten die E171 bevatten, alternatieven kunnen worden aangeboden. Echter is er op dit moment nog geen ideale vervanger voor E171, hetgeen ons aanbod kan beïnvloeden. Bepaalde producten, bv chocoladedecoraties, kunnen mogelijks een licht kleurverschil tonen in vergelijking met de vroegere variant met E171. In navolging van deze situatie zullen wij geen retours meer aanvaarden van producten die E171 bevatten.

Wij willen u verzekeren dat wij de Europese regelgeving respecteren en zullen blijven zoeken naar de beste oplossing om toch aan de eisen van onze klanten te voldoen.

Wij hopen dat wij u hierover voldoende geïnformeerd hebben. Bij verdere vragen omtrent dit onderwerp kan u ons altijd contacteren via quality@ranson.be.