CSRD

Het doel van deze vragenlijst is inzicht te verwerven in uw persoonlijke mening omtrent de impact van én op Ranson op vlak van milieu en maatschappij.

In welke mate vindt u de huidige bedrijfsvoering van Ranson duurzaam? Een duurzame bedrijfsvoering tracht negatieve effecten op de maatschappij en het milieu te minimaliseren, zowel in het heden als in de toekomst. (Laagste score: 1, hoogste score: 10) *
Welke van onderstaande topics hebben te maken met uw vorige inschatting? *

Welke van onderstaande topics vindt u relevant voor Ranson en hoe groot is de impact van Ranson? (= invloed van het bedrijf)

U kan een score geven van 0 tot 5, waarbij de scores staan voor: Score 0: Geen impact - Score 1: Kleine impact - Score 2: Gemiddelde impact - Score 3: Grote impact - Score 4: Zeer grote impact - Score 5: Immense impact - Score: - : Onvoldoende informatie
In hoeverre denkt u dat onze ethische normen en waarden, zoals uiteengezet in de code of conduct, bijdragen aan een positieve maatschappelijke impact? *

Een Code of Conduct of gedragscode is een geheel van regels waarin de normen en verantwoordelijkheden of goede praktijken van een organisatie worden vastgelegd, dit inzake o.a. mensenrechten, dwangarbeid, armoede en hongersnood.

Hoe belangrijk acht u een emissiebeleid in onze sector, meer bepaald omtrent de minimalisatie van de CO2-voetafdruk? *

CO2-emissies dragen bij aan lucht- en milieuvervuiling. Het verminderen van deze emissies helpt om de impact op het milieu te verminderen.

Hoe groot is de impact die Ranson heeft op haar klanten volgens u? *
In hoeverre denkt u dat ons aankoopbeleid bijdraagt aan eerlijke en ethische praktijken in de toeleveringsketen? *

Het leveranciers- en aankoopbeleid behandelt verschillende aspecten, zoals het beheer en de selectie van leveranciers, optimalisatie van supply chain management en het stellen van voorwaarden voor de aankoop van grondstoffen/materialen.

In welke mate denkt u dat ons kwaliteits- en voedselveiligheidsbeleid bijdraagt aan het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van onze producten? *
Hoe groot is de impact die ons bedrijf heeft op het minimaliseren van haar afval en het maximaliseren van het gebruik van nevenstromen volgens u? *

Het beheer van afval en nevenstromen omvat het aanpakken van voedselverspilling, het recupereren van reststromen en het implementeren van een effectief afvalmanagement. Dit om te streven naar een duurzamere omgang met hulpbronnen en het minimaliseren van negatieve milieueffecten.

In hoeverre denkt u dat ons bedrijf impact heeft op duurzaam watergebruik? *
Beïnvloedt onze communicatie uw mening over ons bedrijf? Indien ja, hoe groot is onze impact hierop? *

Een goede communicatiestrategie bevordert duidelijke interactie, zowel intern als extern, met een gerichte benadering naar zowel de eindconsument als het eigen personeel. Dit omvat o.a. efficiënte en correcte informatie-uitwisseling, het bevorderen van verantwoorde consumptie en transparante product etikettering.

In welke mate heeft Ranson volgens u impact op het duurzaam en verantwoord gebruik van grondstoffen? *

Duurzaam beheer van grondstoffen betekent het spaarzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, waarbij de selectie niet gebaseerd is op de prijs, maar op de wijze van verwerving en de milieu-impact.

In welke mate denkt u dat ons bedrijf impact heeft op het verminderen van de milieu-impact van verpakkingsmaterialen en het bevorderen van duurzame verpakkingspraktijken? *

Het gebruik van recycleerbare materialen in product verpakkingen draagt bij aan een duurzamere benadering van verpakkingsoplossingen, waarbij de focus ligt op het verminderen van afval en het bevorderen van een circulaire economie.

Heeft Ranson, volgens u, effect op het bevorderen van gezonde voedingskeuzes en het aanbieden van betaalbare opties aan consumenten? Zo ja, hoe groot is de impact van Ranson? *
In hoeverre denkt u dat ons bedrijf een impact heeft of kan hebben op de ontwikkeling, het welzijn en de betrokkenheid van ons personeel? *
Hoe groot is de impact van onze productieprocessen volgens u wat betreft energieverbruik èn in welke mate kunnen we inzetten op hernieuwbare energiebronnen? *

Het implementeren van energie-efficiënte productieprocessen en het benutten van hernieuwbare energiebronnen zijn cruciale stappen om duurzaam energiebeheer te bevorderen. Een doeltreffend energiemanagement draagt niet alleen bij aan milieuverantwoordelijkheid, maar ook aan kostenefficiëntie binnen de bedrijfsvoering.

In welke mate is Ranson volgens u in staat om de wetgeving mee aan te sturen? *
Denkt u dat ons bedrijf actief kan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering? Indien ja, hoe groot is onze impact op vlak van klimaat? *

Welke van onderstaande topics kan volgens u een financieel risico of financiële opportuniteit inhouden voor Ranson? (= effect òp het bedrijf)

U kan een score geven van 0 tot 5, waarbij de scores staan voor: Score 0: Geen impact - Score 1: Kleine impact - Score 2: Gemiddelde impact - Score 3: Grote impact - Score 4: Zeer grote impact - Score 5: Immense impact - Score: - : Onvoldoende informatie
In welke mate draagt de code of conduct van ons bedrijf volgens u bij aan het bevorderen van ethische normen, transparantie en verantwoord gedrag binnen onze organisatie? *

Een Code of Conduct of gedragscode is een geheel van regels waarin de normen en verantwoordelijkheden of goede praktijken van een organisatie worden vastgelegd, dit inzake o.a. mensenrechten, dwangarbeid, armoede en hongersnood.

In hoeverre is Ranson volgens u onderhevig aan de gevolgens van CO2-emissies/vervuiling? *

CO2-emissies dragen bij aan lucht- en milieuvervuiling. Het verminderen van deze emissies helpt om de impact op het milieu te verminderen.

Hoe groot is de impact van klanten op het imago, productieproces en de financiële positie van Ranson volgens u? *
Hoe groot is de impact van leveranciers en het aankoopbeleid op het imago en de financiële positie van Ranson volgens u? *
In welke mate denkt u dat onze kwaliteitsnormen en de wetgeving hieromtrent kan bijdragen aan het imago en de financiële positie van Ranson? *
In hoeverre kunnen onze aanpak en de wetgevingen in kader van circulariteit (afval minimaliseren, grondstoffen herbruiken) ons beïnvloeden? *

Het beheer van afval en nevenstromen omvat het aanpakken van voedselverspilling, het recupereren van reststromen en het implementeren van een effectief afvalmanagement. Dit om te streven naar een duurzamere omgang met hulpbronnen en het minimaliseren van negatieve milieueffecten.

In welke mate denkt u dat inadequaat waterbeheer kan leiden tot gebrekkige bedrijfsduurzaamheid en hogere kosten? *

Watermanagement omvat het beheren van water- en afvalwaterstromen, het bewaken van het waterverbruik en het implementeren van regenwaterrecyclage. Deze maatregelen dragen bij aan een duurzaam watergebruik en verminderen de impact op het milieu.

In hoeverre kan onze communicatie ons imago en onze financiële positie beïnvloeden? *

Een goede communicatiestrategie bevordert duidelijke interactie, zowel intern als extern, met een gerichte benadering naar zowel de eindconsument als het eigen personeel. Dit omvat o.a. efficiënte en correcte informatie-uitwisseling, het bevorderen van verantwoorde consumptie en transparante product etikettering.

In welke mate denkt u dat de beschikbaarheid en kwaliteit van grondstoffen Ranson kan beïnvloeden? *
Hoe groot is de impact van verpakkingswetgevingen op Ranson? *

Het gebruik van recycleerbare materialen in productverpakkingen draagt bij aan een duurzamere benadering van verpakkingsoplossingen, waarbij de focus ligt op het verminderen van afval en het bevorderen van een circulaire economie.

In hoeverre is een klant of consument op zoek naar gezonde producten binnen het assortiment van Ranson? *
In welke mate beïnvloedt ons personeel de productiviteit en ons imago? *
In hoeverre is Ranson volgens u onderhevig aan de gevolgen van evoluties op vlak van energie? *

Het implementeren van energie-efficiënte productieprocessen en het benutten van hernieuwbare energiebronnen zijn cruciale stappen om duurzaam energiebeheer te bevorderen. Een doeltreffend energiemanagement draagt niet alleen bij aan milieuverantwoordelijkheid, maar ook aan kostenefficiëntie binnen de bedrijfsvoering.

Hoe groot is de impact van de wetgeving op Ranson? *
Heeft klimaatverandering effect op ons bedrijf? Indien ja, hoe groot acht u dit effect/deze impact? *
In welke mate vindt u dat een bedrijf zoals Ranson moet inzetten op duurzaamheid? (Laagste score: 1, hoogste score: 10) *
Selecteer 5 topics waarop Ranson verder moet blijven inzetten *
In welke mate vindt u dat Ranson voldoende communiceert (met uw stakeholdergroep)? *
Wil je kans maken op één van onze 5 mooie geschenken, vul dan hieronder jouw naam in.
17%