Header News Covid

Ranson neemt maatregelen tegen het Corona-virus.

We beleven momenteel met zijn allen zeer uitzonderlijk en zeer onzekere tijden.

De aangekondigde en bijkomende maatregelen van de overheid zijn hopelijk een stap in de goede richting om het virus in te dijken en onder controle te krijgen.

Het is in ieders belang dat deze maatregelen stipt en door iedereen opgevolgd worden.

Langs de andere kant zijn wij samen actief in de voedingsindustrie en vormen wij dus ook een (al dan niet beperkte) schakel in de voedselbedeling. We denken met andere woorden dat we ook een sociale rol te spelen hebben en dat wij moeite en inspanningen moeten leveren om deze niet volledig stil te laten vallen.

Voor ons zal het kwestie zijn van de juiste balans te vinden tussen enerzijds de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze klanten en anderzijds de juiste bezetting te kunnen garanderen om het werk gedaan te krijgen.

Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen!

Extra maatregelen:

  1. LEVERINGEN: om contact tussen onze Ranson Roadies (chauffeurs) en u of uw medewerkers te vermijden gaan onze Roadies (chauffeurs) vanaf donderdag 19 maart 2020 (en dit tot nader order) de goederen niet meer bij u binnenbrengen maar enkel deponeren aan de poort/garage.
    N.B.: als er op moment van levering niemand aanwezig is zullen onze Roadies de goederen natuurlijk wel nog op de gewone plaats afzetten.
  2. KLANTENBEZOEKEN: onze vertegenwoordigers werden gevraagd om geen klantenbezoeken meer uit te voeren: in de plaats zullen zij u zoveel mogelijk telefonisch opbellen. Mogen wij een warme oproep doen om uw bestelling zoveel mogelijk via onze webshop door te geven (heeft u nog geen login, dan kunt u deze zeer eenvoudig aanvragen via jouw SPOC)
  3. TELEFONISCH CONTACT: Onze SPOCs blijven ter uwer beschikking maar ook hier kan het wel eens zijn dat uw gebruikelijke SPOC niet onmiddellijk beschikbaar is
  4. EVENEMENTEN: alle activiteiten van Ranson Inspirations (Trendtour, demo’s, …) werden tot eind augustus 2020 opgeschort
  5. RANSHOP: Onze Ranshops in Harlebeke en Hoeselt zijn we van overheidswege verplicht om te sluiten. U kunt nog steeds deze goederen bestellen via de gewone kanalen.
  6. AFHALINGEN: afhalingen in Harelbeke, Hoeselt en Antwerpen blijven mogelijk: gelieve uw bestellingen goed op voorhand te willen doorgeven. Ons afhaalcentrum Ranson Bru in Groot-Bijgaarden blijft geopend maar dit enkel van 6u00 ’s morgens tot 12u00 ’s middags

Wij hopen alvast op uw begrip en medewerking voor deze uitzonderlijke maatregelen. Als iedereen samenwerkt en als iedereen zijn duit in het zakje doet gaan we deze crisis wel ten boven komen.

Ik wens iedereen alvast goeie moed en probeer het veilig en gezond te houden