Een betere service door ons logistiek schema

2018 zal de geschiedenis in gaan als de warmste zomer aller tijden. Ook bij Ranson hebben we gepuft en gezweet : enerzijds door de tropische temperaturen maar zeer zeker ook door de logistieke perikelen die we sedert begin juni gekend hebben. Het implementeren van een nieuw ERP-pakket was noodzakelijk om onze groei beter en performanter te kunnen ondersteunen maar we steken niet onder stoelen of banken dat de opstart meer voeten in de aarde gehad heeft dan we gehoopt hadden…

We willen onze dank nogmaals uiten voor uw geduld op de momenten dat onze service minder vlot verliep als wat u van ons altijd gewoon geweest bent. De laatste weken zijn er zeer zeker stappen vooruit gezet die onze performantie hebben verbeterd maar desalniettemin is het nog steeds zwoegen om de vele bestellingen netjes tot bij de klant te krijgen. We zijn ons hiervan bewust en willen dit niet uit de weg gaan.

Om die reden willen we u met dit schrijven nogmaals herinneren aan ons sedert jaar en dag geldende logistieke schema: