Enquête

Alvast bedankt om deel te nemen aan deze enquête. Om onze service en producten continu te verbeteren, vragen we slechts een paar minuutjes van jouw tijd om deze enquête in te vullen. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen ons helpen om nog beter aan uw noden te voldoen.

Gegevens

* verplicht in te vullen

Type zaak: *

Vragenlijst

Hoe beoordeel je de dienstverlening van RANSON op volgende gebieden? *

Zwak Redelijk Goed Zeer goed Uitstekend
Klantgerichtheid
Professionaliteit
Correctheid
Flexibiliteit
Betrouwbaarheid

Op een schaal van 0 tot 10, welke score zou je onze algemene dienstverlening
geven? *

0
Uitermate
Slecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uitermate
goed

Via welke manier plaats je meestal jouw bestellingen? *

Hoe beoordeel je de volgende aspecten van ons ordersysteem? *

Zwak Redelijk Goed Zeer goed Uitstekend
Klantgerichtheid
Eenvoudigheid
Veiligheidsgevoel
Duidelijkheid

Hoe kunnen we ons ordersysteem verbeteren, zodat het nog beter voldoet aan uw verwachtingen?

Hoe tevreden bent je over de volgende aspecten van ons personeel? *

Zeer
ontevreden
Eerder
ontevreden
Noch ontevreden, noch tevreden Eerder
tevreden
Zeer
tevreden
Vriendelijkheid
Stiptheid
Correctheid
Productkennis
Betrokkenheid
Toewijding
Flexibiliteit
Gesprekvaardigheid
Klantgerichtheid
Verantwoordelijkheid

Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van onze producten? *

Zeer
ontevreden
Eerder
ontevreden
Noch ontevreden, noch tevreden Eerder
tevreden
Zeer
tevreden
Volledigheid assortiment
Kwaliteit
Prijs en betaalvoorwaarden

Hoe tevreden ben je over onderstaande aspecten van de levering? *

Zeer
ontevreden
Eerder
ontevreden
Noch ontevreden, noch tevreden Eerder
tevreden
Zeer
tevreden
Leveringstermijn
Respecteren vooropgestelde leveringstermijn
Volledigheid/ juistheid levering
Staat van levering/ verpakking

Gebruik(te) je gelijkaardige producten die niet van Ranson afkomstig zijn? *

Bij welke andere bedrijven koop/kocht je gelijkaardige producten aan?Hoe beoordeel je Ranson vergeleken met andere leveranciers van gelijkaardige producten en diensten?

Mijn voorkeur gaat uit naar ander bedrijf Ranson is iets minder goed dan andere bedrijven De prestaties van Ranson zijn quasi gelijk aan deze van zijn naaste concurrenten Ranson is iets beter dan andere bedrijven Mijn voorkeur gaat uit naar Ranson

Hoe waarschijnlijk zou je RANSON aanbevelen aan een vriend of collega? *

0
Zeer
onwaarschijnlijk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeer
waarschijnlijk

Op een schaal van 0 tot 10, welke score zou je RANSON geven? *

0
Uitermate
Slecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uitermate
goed

Welke verbeteringen kunnen we aanbrengen zodat onze score nog dichter bij 10 zou zijn?

Indien je nog algemene opmerkingen hebt met betrekking tot de werking van Ranson, kan je deze hieronder neerschrijven.


RANSHOP

Hebt u in het verleden al materiaal en/of verpakkingen aangekocht in onze Ranshop? *

Was u tevreden over uw aankoop? *

Plant u in de toekomst een aankoop in een van onze Ranshops? *

Wat vindt u over het huidige aanbod in onze Ranshops? *

Zwak Redelijk Goed Zeer goed Uitstekend
Materiaal
Verpakking
Eetbare decoraties
Niet eetbare decoraties
Werkkledij
Etalages

Wat vindt u van de prijszetting rekening houdend met de prijs- kwaliteitverhouding? *

Zwak Redelijk Goed Zeer goed Uitstekend
Materiaal
Verpakking
Eetbare decoraties
Niet eetbare decoraties
Werkkledij
Etalages

Hebt u suggesties over nieuwe producten die we aan ons assortiment kunnen toevoegen?

Wat vindt u over de nieuwe Ranshop folders? *

0
Uitermate
Slecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uitermate
goed

Indien je nog algemene opmerkingen hebt met betrekking tot de werking van onze Ranshops, kan je deze hieronder neerschrijven: